Yayın İlkeleri ve Topluluk Kuralları

SORUNLUŞEYLER YAYIN İLKELERİ
Sorunlarla boğulduğumuz bu dünyada insanların daha iyi bir hayat yaşaması adına çözüm üretme vizyonuyla yola çıkan SorunluŞeyler bu vizyonu gerçekleştirdiği yolda 3 önemli ilkeye sahiptir:

ÇÖZÜM ODAKLI İÇERİK

Yeni dünyada insanların sorunlardan çok çözümlere ihtiyacı olduğunu bilen ve bu amaç uğruna sorunlara meydan okuyan Çözüm Editörleri, tüm içeriklerinde sorunlara çözüm odaklı bir bakış açısıyla yaklaşır.

GÜVENİLİR İÇERİK

Doğruluk ve güvenilirlik varlığımızın en temel ilkelerinden biridir.
Bu sebeple sitede yer alan içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan paylaşılamaz.

SAYGILI İÇERİK

Tüm içerikler temel insan haklarına ve kişilerin bireysel alanlarına saygılı olmalıdır. Eğer dünyada bir değişim istiyorsak bu değişime liderlik eden kişiler biz olmalıyız. Bu sebeple:

Sorunlara her zaman gerçekçi ve negatif olmayan bir şekilde meydan okuruz.
Bu sorunları konuşurken insanların hatalarını konuşmaktansa o durumun hatalarını konuşuruz.
Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Belirgin bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söyleşileri aleniyete dökmeyiz.
Kişilerin özel yaşamını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, içerik konusu yapmayız.
Dini ve ahlaki konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara imkân vermeyiz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik veya içerik üretmeyiz. İçeriklerimizin toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamasına dikkat ederiz.

SORUNLUŞEYLER TOPLULUK KURALLARI

Kullanıcıların birbirlerine karşı saygılı olması zorunludur.
Üyelerin birbirlerine yaptığı ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve küfürlü yorumlara müsamaha gösterilmeyecektir. Böyle durumda yorumlara müdahale edilecektir.
Kullanıcılar tarafından gelen, insanların dini inancına, ırkına, etnik kökenine, yaşına, sosyal durumuna, siyasi görüşüne, cinsel yönelimine, fiziksel durumuna göre kişilere veya belirli gruplara karşı nefrete teşvik edici, şiddet içeren, provokatif, aşağılayıcı içerik ve yorumları yayınlamama hakkını sorunluseyler.com saklı tutmaktadır.
Üyelik Sözleşmesini ihlal ederek diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini ifşa eden, bu bilgileri kendi çıkarları için kullanan; tehdit, taciz gibi unsurları kullanarak, rahatsız edici bir biçimde diğer kullanıcıları sürekli takip eden ve insanları şiddete yönlendirmek adına başkalarını kışkırtan davranışlarda bulunan kullanıcıların hesapları kapatılacaktır.
Birey, kurum, kültür veya toplumları küçük düşürücü, küfür, aşağılama veya argo ifadelere izin verilmemektedir. Bu tür yorumların silinmesi, gerekli kişilere uyarı gönderilmesi ve/veya üyeliklerinin silinmesi hakkını sorunluseyler.com saklı tutmaktadır.
Daha sağlıklı bir tartışma ortamının olması için yapılan yorumlarda üyelerin, diğer kullanıcıların inançlarına ve görüşlerine saygı göstermeleri zorunludur.
Yorumlarda büyük harf kullanılmamalıdır.
Site içerisindeki yorumlar Türkçe olmalıdır.
Yapılan yorumlarda mümkün olduğu kadar yazım ve imla bilgisine önem verilmelidir. Bu nedenle anlaşılmayan yorumlarda, düzeltme ve silme hakkını sorunluseyler.com saklı tutmaktadır.
Herhangi bir ticari amaç ya da telif hakkı içeren yorumlara izin verilmeyecektir.
İnsanları kışkırtan, saldırgan bir kullanıcı adı seçilemez.
İçeriğin konusunda sapmayarak yapılan yorumlar olası tartışmaların engellenmesine yardımcı olacaktır. Aksi takdirde yorumlarınız sorunluseyler.com‘un takdirine bağlı olarak silinebilir.
Üyelerin kendi güvenlikleri açısından kişisel ve özel bilgilerini paylaşmaması gerekmektedir.
sorunluseyler.com veya yönetici kararı hakkında yapılan saldırgan yorumların silinme olasılığı vardır.
sorunluseyler.com çalışanlarına, hakaret ve küfür içeren özel mesaj atan kullanıcıların hesaplarını silme hakkını sorunluseyler.com saklı tutmaktadır.
Spam mesajlar göndermek yasaktır. Aynı ve benzer mesajlar birden fazla kere gönderildiğinde de müdahale edilecektir.
Yargı mercilerine saygısızlık içeren veya içerme ihtimali olan yorumlara müsamaha gösterilmez. Yürümekte olan veya ileride başlayacak olan yargılama sürecini etkileyecek her şey bu kapsamdadır.


Sorunlu Şeyler

Sorunlu Şeyler